SKZ

Nadat eerder al bekend werd dat de drie basisscholen in Zoeterwoude-Dorp zich zullen vestigen in de nieuw te bouwen brede school, heeft nu ook Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst. Dit meldt Dichtbij. 

De brede school moet voor schooljaar 2018/2019 de deuren openen en komt op de plaats van de huidige Emmaushof. Naast de drie basisscholen is het nu zeker dat ook de opvang is geregeld. SKZ biedt dagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang en vindt de brede school daarom een zeer geschikte locatie. Ook omdat SKZ actief de samenwerking zoekt met het onderwijs, aldus Maria Loomans, directeur van SKZ: “Zo kunnen we samen met het onderwijs voor de kinderen, in een vertrouwde omgeving, verantwoorde hoogwaardige dag invulling ontwikkelen. Zodat de kinderen vanaf drie maanden tot twaalf jaar hun talenten en vaardigheden optimaal kunnen ontwikkelen.”
 
Het is nog niet helemaal zeker of het gebouw klaar is in 2018; de bestemmingsplanprocedure is nog gaande en wordt naar verwachting in januari 2015 definitief. Tot die tijd wordt er vooral gewerkt aan het voorbereiden en concretiseren van de plannen. 
 
© Nationale Onderwijsgids