Brede school Dalemplein in Gorinchem opgeleverd

Brede school Dalemplein is op 1 december 2021 opgeleverd. In Dalemplein komen twee basisscholen, kinderopvang, een sportzaal en een wijkcentrum. Vanaf het nieuwe jaar kan iedereen gebruikmaken van de nieuwe locatie Dalemplein. Dit meldt de gemeente Gorinchem.

Dalemplein is de vijfde brede school binnen de gemeente Gorinchem. Wethouder Ro van Doesburg: “Gorinchem maakt zich sterk voor brede scholen. Brede scholen dragen bij aan het doel om elke leerling een optimale leeromgeving te bieden, zodat zij zich maximaal kunnen ontwikkelen. In een brede school werken organisaties samen die zich bezighouden met opgroeiende kinderen, met de school als middelpunt. Zo kan een kind op een plek dichtbij huis terecht voor onderwijs, kinderopvang en activiteiten na schooltijd.”

In januari 2022 starten 

Als de coronamaatregelen dit toelaten, starten in januari 2022 in het nieuwe gebouw Dalemplein twee scholen: Montessori Gorinchem en CBS Het Kleurenlint. Ook Peuteropvang In de Boomgaard (voorheen Hoog Dalem) en buitenschoolse opvang Dalemplein (voorheen Hoog Dalem) verhuizen naar de nieuwe locatie. Daarnaast opent SKG het nieuwe kinderdagverblijf In de Boomgaard in Dalemplein.

Vanaf januari 2022 gaat ook de sportzaal open. Handbalvereniging Achilles traint in de sportzaal op maandag- en woensdagavond. Op deze avonden is wijkcentrum Dalemplein ook geopend. 

Coronamaatregelen 

De officiële opening en een feestweek volgen op een later moment wanneer de coronamaatregelen dit toelaten.

Door: Nationale Onderwijsgids 
Beeld: Burgland B.V.