Normal_kinderopvang_meisje

De gemeente Deventer scoort dermate goed op het gebied van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) dat zij op enkele terreinen als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenten. Dit blijkt uit onderzoek van de Onderwijsinspectie. 

In Deventer zijn er steeds minder kinderen die met een achterstand beginnen aan de basisschool. Dit komt onder andere door het gevarieerde aanbod in de gemeente, zo blijkt uit het onderzoek. Zo bestaan er al enkele jaren de schakelklassen bij de Tintaan en VVE-kindercentra en is de VVE sinds twee jaar op elk kindercentrum mogelijk, aangevuld met 3+ groepen en zomerscholen. Kinderen met een achterstand kunnen in Deventer 4 dagdelen per week VVE krijgen. 
 
Het onderzoek naar beleid en uitvoering binnen de VVE is gedaan in 37 verschillende gemeenten en uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW. 
 
© Nationale Onderwijsgids