Vrijescholen.nl

(Novum) - Het leerlingenaantal op vrije scholen groeit gestaag. In 2014 gingen ruim acht procent meer leerlingen dan in 2013 in het voortgezet onderwijs naar een vrije school. In het primair onderwijs gaat het om een groei van bijna vier procent. Volgens de Vereniging van vrijescholen, die de cijfers naar buiten bracht, is deze stijging al een aantal jaren gaande.

Hoe dat precies komt, kon een woordvoerder maandag niet zeggen. "In 2015 gaan we daar onderzoek naar doen. Wellicht komt het omdat vrije scholen breder kijken naar onderwijs, een zienswijze die steeds meer terrein wint", aldus de woordvoerder.

Scholen kunnen de aanwas van leerlingen tot op zekere hoogte het hoofd bieden door uit te breiden, maar op een aantal plekken is een wachtlijst ontstaan. Ook zijn op verschillende plekken in het land nieuwe vrije scholen opgezet door ouders.