Normal_schoolbord

Steeds vaker willen ouders zelf een school op te richten. Ze zijn niet tevreden over het onderwijsaanbod in de buurt of zijn bang dat de schoolrichting van hun keuze zal verdwijnen. Met name organisaties van vrije en bijzondere scholen zien een toename van het aantal ouderinitiatieven voor het oprichten van een nieuwe school. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

“Het piept en kraakt in het onderwijsbestel”, zegt hoogleraar Doceren en docentprofessionalisering Rob Martens van de Open Universiteit. Ouders vinden dat het geboden onderwijs niet meer past in de huidige samenleving en willen meer vernieuwing. Of ze zijn het niet eens met de onderwijsmethode en vinden bijvoorbeeld de toetsdruk te hoog. Deze ontevredenheid onder ouders zet scholen er al toe aan om meer na te denken over vernieuwing. Een groeiend aantal ouders echter besluit daar niet op te wachten en zelf actie te ondernemen.

Zo zijn er in de afgelopen drie jaar al 35 initiatieven genomen voor een vrije school, waarvan elf scholen inmiddels zijn gestart, aldus de Vereniging van vrijescholen. Ook de Verenigde Bijzondere Scholen spreekt van zo’n tien ouderinitiatieven in het afgelopen jaar. Daarnaast zetten veel ouders zich in voor het behoud van (te) kleine dorpsscholen. De ouders willen niet dat het onderwijs volledig uit hun dorp verdwijnt.

Ouderinitiatieven voor nieuwe scholen komen lang niet altijd van de grond. Staatssecretaris Dekker wil het makkelijker maken om een nieuwe school op te richten door het aanpassen van artikel 23 uit de Grondwet. Zijn wetsvoorstel ‘Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen’ wijzigt de procedure voor het starten van zowel nieuwe bijzondere als openbare scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Het onderwijs moet daarmee beter gaan aansluiten op de belangstelling en overtuigingen van ouders en leerlingen, aldus de staatssecretaris. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Raad van State voor advies.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids