AVS

(Novum) - Betere schoolleiders leiden tot beter onderwijs voor de leerlingen. Dit geldt niet alleen voor basisscholen en speciaal onderwijs, maar ook voor het voortgezet onderwijs. Het loont dan ook om extra te investeren in de kennis en vaardigheden van schoolleiders, concludeert de Onderwijsinspectie maandag.

Ook de schoolbesturen zijn van groot belang. Hoe sterker bestuurders de kwaliteit van hun scholen bewaken en stimuleren, hoe beter de schoolleiders. Die kunnen op hun beurt weer de leraren aansturen waardoor de kwaliteit van de lessen toeneemt, aldus de inspectie na onderzoek onder bijna driehonderd schoolhoofden en ruim 260 schoolbesturen.

Uit de studie blijkt dat schoolleiders in het basisonderwijs en speciaal onderwijs het best zijn in het opbouwen van vertrouwen, en betrouwbaar en geloofwaardig werken. Ook krijgen ze van de inspectie goede rapportcijfers voor het investeren in de loopbaan van leraren.

Sterke punten van schoolleiders in het voortgezet onderwijs zijn bekendheid met wet- en regelgeving en hoe ze die het best kunnen toepassen. Ze zijn echter minder goed in het kritisch beoordelen van eigen handelen.

Hoewel de schoolleiders door de bank genomen prima werk verrichten, hebben ze volgens de onderzoekers nog wel moeite met het anticiperen op risico's en dilemma's. Ook vinden ze het lastig om complexe problemen op te lossen. Daar moet volgens de Onderwijsinspectie meer aandacht voor komen in bijvoorbeeld opfriscursussen.

De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onderschrijft de uitkomsten in het rapport. "Het is in het belang van de kwaliteit van het onderwijs om te investeren in de kwaliteit van schoolleiders", aldus voorzitter Petra van Haren.

De belangenvereniging pleit voor een sterkere positie van schoolleiders. Zo moet er meer geld komen voor extra cursussen en meer tijd om zich te kunnen professionaliseren. In het basisonderwijs is die stap al gezet, stelt Van Haren. Daar is jaarlijks minimaal tweeduizend euro per schoolleider vrijgemaakt. Zulke initiatieven zouden in de cao's terecht moeten komen, ook in het voortgezet onderwijs, vindt Van Haren. "Dit alles ten behoeve van goed onderwijs, voor onze kinderen en onze toekomst."