Logo_boxmeer

Schoolbesturen, directies van scholen en van kinderopvangorganisaties en de gemeente Boxmeer overleggen over de gevolgen van de krimp. De dalende geboortecijfers leiden onder meer tot overcapaciteit bij het basisonderwijs en voorschoolse voorzieningen. Om deze reden hebben onderwijs- en kinderopvangorganisaties het initiatief genomen voor een overleg over dit onderwerp. Het doel hiervan is om ook voor de toekomst een kwalitatief goed en gedifferentieerd aanbod van onderwijs en kinderopvang te garanderen.

Wethouder Hendriks is blij dat de besturen de juiste balans willen vinden tussen individueel en gezamenlijk belang en ondersteunt dit initiatief: "Boxmeer heeft een rijk aanbod van goede scholen, voorschoolse voorzieningen en kinderopvang. Ik ben ervan overtuigd dat door goede samenwerking de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang behouden kan blijven. De gemeente zal hieraan meewerken. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de plannen passen binnen de financiële mogelijkheden."

In een overleg op 4 oktober 2013 hebben de betrokken partijen afgesproken om samenhangende afspraken te maken voor de hele gemeente. Alle vijf schoolbesturen in de gemeente Boxmeer (Optimus, Invitare, PCOB, SKOV en Peelraam), directies van scholen en van kinderopvangorganisaties Kokoplus, Spring Kinderopvang, BSO De Dag Door en BSO KidsOkay Beugen, namen deel aan het overleg.

© Nationale Onderwijsgids