Artist impression van de Europese School in Alkmaar

Het Ministerie van OCW heeft bekend gemaakt Alkmaar voor te dragen als vestigingslocatie van de nieuwe Europese School. Eind 2021 volgt het definitieve locatiebesluit in de Europese Board of Governors. Zaanstad was een van de andere kanshebbers voor een Europese school. Dit melden de gemeentes in kwestie.

Alkmaar is verguld met de komst van een Europese School. Onderwijswethouder Paul Verbruggen: "We zijn ongelofelijk blij met de keuze van het ministerie voor Alkmaar. We hebben een goed voorstel op tafel gelegd met veel draagvlak. Zowel voor de huidige leerlingen als voor de medewerkers van het JRC, de EMA en de huidige school in Bergen, is het van belang dat de school in de regio blijft. We kunnen niet wachten met alle betrokkenen aan de slag te gaan om te plannen uit te werken."

Zaanstad

Ook Zaanstad was in de race voor een Europese School. In een persbericht laat de Noord-Hollandse stad weten het jammer te vinden dat de school er niet komt, de komst zou 'een impuls betekenen voor de hele stad, met name op het gebied van werkgelegenheid'. 

Europese School

Europese Scholen zijn in eerste instantie opgericht voor kinderen van ambtenaren van de Europese Unie. Ook een aantal internationale organisaties en bedrijven heeft een contract afgesloten met de Europese Scholen. Overige leerlingen worden onder bepaalde voorwaarden toegelaten.
 
Iedere Europese School heeft een afdeling voor kleuteronderwijs (2 jaar), lager onderwijs (5 jaar) en voortgezet onderwijs (7 jaar) en volgt het programma dat centraal voor deze scholen wordt vastgesteld. Het onderwijs wordt afgesloten met het Europees Baccalaureaat. Dit diploma geeft toegang tot het hoger en wetenschappelijk onderwijs in alle lidstaten van de Europese Unie. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids