Normal_geld1

De raad van toezicht van Stichting Ronduit, de grootste scholenkoepel van Alkmaar, heeft de eigen vergoeding dit jaar verhoogd. In zes jaar tijd is hun vergoeding met 400 procent gestegen. Volgens oud-toezichthouder Focko Plantinga van het openbaar primair onderwijs, zijn de bestuurders simpelweg uit op meer geld. Dit meldt VOS/ABB.

VOS/ABB-directeur Hans Teegelbeckers noemt een stijging van 400 procent exorbitant. Hoewel hij niet specifiek op de Alkmaarse situatie kan ingaan, weet hij wel dat de vergoedingen overal stijgen. Waar het gemiddeld bedrag in 2012 nog zo’n 2.000 tot 3.000 euro was, ligt dat tegenwoordig soms op wel 20.000 euro. Zelfverrijking, noemt Teegelbeckers dat.

Zelf kijken of vergoeding terecht is

Het is aan de toezichthouders zelf om te bekijken of hun vergoeding terecht is door te beoordelen welke waarde leden leveren aan de kwaliteit van onderwijs en hoe zwaar hun werk is. “Een raad van toezicht doet doorgaans zes vergaderingen per jaar met wat voorbereiding. Dat is dus al snel 1.000 euro per vergadering. En dan zijn er ook nog ‘stapelaars’, mensen die in verschillende raden zitten.”

Door: Nationale Onderwijsgids