Alliantie biedt kabinet hulp bij opstellen en uitvoeren Deltaplan Jeugd

Meer dan 60 bedrijven, kennisinstellingen, fondsen en maatschappelijke organisaties bieden het kabinet hulp aan bij de opstelling en implementatie van het Deltaplan Jeugd. Deze omvangrijke groep organisaties heeft zich hiertoe verenigd in de Alliantie Deltaplan Jeugd, die tot doel heeft om ondersteuning te bieden aan het Rijk. Ook levert de alliantie zelf concrete plannen vanuit het veld aan. De alliantie wil focussen op ondersteuning voor jeugd op korte en lange termijn in de meest kwetsbare wijken in Nederland. Dit meldt de Maatschappelijke Alliantie.

De noodkreten die het afgelopen jaar steeds vaker uit het hele land naar voren kwamen zijn aanleiding voor de bundeling van krachten in de Alliantie Deltaplan Jeugd. Begin februari 2021 stuurden 150 wethouders een brandbrief naar het kabinet waarin de noodzaak van een deltaplan voor de jeugd werd benadrukt. Begin maart werd de noodkreet met betrekking tot problematiek in met name de meest kwetsbare wijken verder versterkt door een oproep van burgemeesters uit vijftien grote steden.

De Alliantie Deltaplan Jeugd maakt zich grote zorgen over het welzijn en de toekomst van de jeugd in Nederland. Vanuit expertise, ervaring en betrokkenheid met kinderen en jongeren, wil de alliantie helpen met het realiseren van concrete plannen die perspectief bieden voor de korte en lange termijn.

Problemen versterkt door crisis

“Zoals ook de jongeren zelf benadrukken zijn veel problemen die jongeren ervaren niet door de huidige crisis ontstaan, maar enkel versterkt. Denk aan kansenongelijkheid in het onderwijs, problemen met het vinden van een stage, baan of een betaalbare woning, of aan de mentale gezondheid”, aldus Marc Dullaert, voorzitter en mede initiatiefnemer Alliantie Deltaplan Jeugd. “Wij zijn in gesprek gegaan met tal van organisaties die hun kennis, ervaring en menskracht in willen zetten om dit complexe maatschappelijke probleem aan te pakken SAMEN met de jongeren. De Alliantie Deltaplan Jeugd was snel gevormd. Er liggen een aantal concrete voorstellen die we aanbieden aan het kabinet.“

Samenstelling alliantie

De Alliantie Deltaplan Jeugd bestaat uit onder andere: het Trimbos-Instituut, ING, De Nederlandsche Bank, BMC, Deloitte, Talpa Network, Pesant, Tata Consultancy Services, Augeo en gezondheidsfondsen, Jantje Beton, Unicef Nederland, KidsRights, Kinderpostzegels, JINC, Young Impact, Stichting Campus 010.

Door: Nationale Onderwijsgids