Zorgen over bemoeienis vanuit China in onderwijs Eindhoven

De CDA-fractie van Eindhoven maakt zich zorgen over de mogelijke invloed van China op het onderwijs in Nederland. Het Stedelijk College in de Brabantse stad is een van de 72 middelbare scholen in Nederland waar Chinese les gegeven wordt. Daarvoor krijgen zij geld van het Chinese Confucius Instituut. Dit meldt Nu.nl.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet onlangs onderzoeken of China invloed heeft op het Nederlandse onderwijs. De conclusie was dat er inderdaad sprake is van beïnvloeding, maar alleen in het hoger onderwijs. 

Toch wil het CDA in Eindhoven nu weten hoe het met deze beïnvloeding staat van het Stedelijk College. Deze middelbare school krijgt 10.000 euro van het Confucius Instituut voor het aanbieden van Chinese les. Het Confucius Instituut is op haar beurt een culturele instelling die door de Chinese overheid wordt gefinancierd. De CDA-fractie vraagt zich af of het wenselijk is dat Nederlandse scholen geld krijgen van een door de Chinese overheid bekostigde instelling. Ook wil de fractie weten of het stadsbestuur daarover in gesprek is met het Stedelijk College.

Door: Nationale Zorggids