Normal_school__klas__potlood__schrijven_

Het nieuwe project Baanbrekers is op 8 juli begonnen. De PO-Raad en VO-raad startten dit project op, dat schoolbesturen helpt om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit meldt de VO-Raad.

De opening vond plaats op de Melanchton Business School in Bleijswijk. Het bestuur van het Melanchton was één van de eerste die zich voor het project aanmeldde. 

Voor scholen kan het soms lastig zijn om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen door een combinatie van sectorspecifieke en algemene knelpunten. In het project Baanbrekers is daarom gekozen voor een strategie waarbij er met name aandacht is voor het oplossen van de praktische knelpunten waar deelnemende schoolbesturen mee te maken hebben. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids