Normal_school__klas__potlood__schrijven_

De PO-Raad en VO-raad hebben het nieuwe project Baanbrekers opgestart. Dit project helpt schoolbesturen om banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit meldt de PO-Raad.

Vanuit de overheid en het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Voor scholen kan het soms lastig zijn om mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen door een combinatie van sectorspecifieke én algemene knelpunten.
 

Baanbrekers

In het project Baanbrekers is daarom gekozen voor een strategie waarbij er vooral aandacht is voor het oplossen van de praktische knelpunten die spelen bij het deelnemende schoolbestuur, schrijft de PO-Raad. Daarbij valt te denken aan het creëren van een nieuwe functie, het vinden van goede kandidaten voor een functie, en de begeleiding hierin.
 

Vso-leerlingen

Voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten wijst erop dat het hier ook gaat over leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. “Het is onze maatschappelijke plicht om hen een extra handje te geven.” 
Meer informatie over het project Baanbrekers vind je hier.
 
Door: Nationale Onderwijsgids