Normal_telefoon__app__digitaal__mobiel

In Nederland is veel discussie over het al dan niet toestaan van smartphonegebruik in de klas op school. De publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ helpt scholen bij het maken van een smartphonebeleid. Dit meldt Kennisnet.

Voor- en nadelen

Er zijn zowel nadelen als voordelen van het gebruik van de smartphone in de les. Veelgehoorde nadelen zijn afleiding en het verstoren van de les. Voordelen zijn bijvoorbeeld quizzen die op de telefoon kunnen worden afgenomen, applicaties met oefenopgaven en de optie om veranderingen in het schoolrooster en toetsresultaten door te geven.
 
Doordat er diverse voor- en nadelen zijn, valt deze diversiteit voor verschillende onderwijsvormen en -niveaus ook verschillend uit. Daarbij is ook de manier waarop de telefoons worden gebruikt van belang. 
 

Integraal beleid

In de publicatie ‘Schoolbeleid voor smartphones’ komt naar voren dat scholen voordeel hebben van een integraal beleid dat is afgestemd op de desbetreffende school. Dat werkt beter dan een eenzijdig antwoord. Op deze manier wordt voorkomen dat docenten onderling andere regels gebruiken. Ook staan docenten sterker bij mogelijke conflicten over smartphones in de klas. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids