LAKS: Mobiele telefoons zijn een afleiding, maar niet het grootste probleem

Gisteren bracht minister Dijkgraaf het nieuws naar buiten dat vanaf 1 januari 2024 de richtlijn geldt dat telefoons niet meer zijn toegestaan in de klas, behalve als daar een educatieve of medische reden ten grondslag ligt. Het LAKS steunt deze richtlijn. Telefoons kunnen een afleidende rol hebben tijdens de les wanneer ze niet worden gebruikt voor educatieve redenen. Het LAKS roept docenten juist wel op om leerlingen hun telefoons te laten gebruiken om bijvoorbeeld maatwerk te bieden, formatief te evalueren en de lesstof eens op een andere manier aan te bieden. Dat meldt het LAKS. 

Ook hoopt het LAKS dat er nog steeds aandacht is voor telefoongebruik op school. Het gebruik van de telefoon gaat door. In de pauzes, tijdens tussenuren en na school. Leerlingen hebben nog steeds de behoefte om te leren over digitale vaardigheden. “Uit de scholierencongressen van dit jaar kwam naar voren dat leerlingen onder andere willen leren over het herkennen van nepnieuws en oplichtingspraktijken”, legt voorzitter Rafke Hagenaars uit. De richtlijn om geen telefoons meer in de klas te gebruiken moet wat het LAKS betreft zorgen voor een breder gesprek op school.

Richtlijn 

Hoe scholen de richtlijn gaan inrichten, mogen ze zelf bepalen. Het LAKS wil hierbij benadrukken dat de implementatie van de richtlijn school breed besproken moet worden, in ieder geval met de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad.

Meer focus voor persoonlijke vorming 

Daarnaast moet de focus liggen op grotere problemen in het onderwijs. Zo is het LAKS nog steeds van mening dat de leerling centraal moet staan in het onderwijs, dat er meer focus moet komen voor persoonlijke vorming in plaats van een focus op prestaties. Daarbij vraagt het LAKS ook aandacht voor meer toegankelijkheid op scholen. “Het mobieltjesverbod neemt het lerarentekort, de ontoegankelijkheid van een aantal scholen en de ongezonde focus op het behalen van hoge cijfers niet weg”, aldus Rafke Hagenaars.

Door: Nationale Onderwijsgids