Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Het primair onderwijs kreeg dit schooljaar bijna 3000 onderwijsondersteunend personeelsleden (oop) erbij. Dit is een stijging van ongeveer 13 procent. Dit meldt AOB.

Door het geld dat uit het werkdrukakkoord beschikbaar is gekomen, hebben verschillende scholen onderwijsassistenten kunnen aannemen. In het basisonderwijs is in Zuid- en Midden-Drenthe naar verhouding het meeste oop erbij gekomen. Daarna volgt de regio Almere. 
 
Het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs vallen allebei onder het primair onderwijs. In deze categorie is er een minder forse groei te zien. In de regio IJssel Rijn is de grootste toename zichtbaar. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids