Cao-onderhandelingen voortgezet onderwijs zijn begonnen

De huidige cao Voortgezet Onderwijs (VO) loopt tot 1 mei 2023. Op dinsdag 14 maart 2023 hebben de vakbonden (FNV, AOb, CNV en FvOv) en de werkgeversorganisatie (VO-raad) formeel hun cao-inzet uitgewisseld. Het volgende cao-overleg vindt plaats op 22 maart. Dat meldt de FNV.

In reacties op nieuwsbrieven en via ophaalsessies samen met de AOb hebben de leden ons laten weten wat ze willen: een aantrekkelijke beloning, een aantrekkelijk beroep en aantrekkelijk en veilig werk. Dat betekent:

- een forse loonsverhoging die de inflatie compenseert: 14,3 procent;

- een betere reiskostenvergoeding;

- geen discriminatie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;

- meer tijd voor de medezeggenschap;

- stagevergoeding;

- vaste aanstellingen;

- lestijd en aandacht voor de werkdrukmiddelen;

- een eerlijker verdeling van de verhoging van het loon, door ook een vast bedrag per maand af te spreken en niet alleen een percentage.

De nieuwe cao moet wat de bonden betreft een looptijd van één jaar krijgen. Dat willen de werkgevers ook.

Onderwijsondersteunend personeel 

De gezamenlijke inzet is overhandigd aan de VO-raad. We starten de onderhandelingen met de verbeteringen voor het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Zij gaan over de functies, de tijd voor studie, afroepregelingen en BHV-toelages.

Verbeteringen voor leerkrachten en directie 

We onderhandelen verder over de reiskosten, de medezeggenschap en de stagevergoeding. Daarna gaan we met elkaar om de tafel over de verbeteringen voor leerkrachten en directie. We praten over de startmomenten, beschikbaarheidstabel en de scholing.

Loon 

Tijdelijke contracten willen we beperken tot maximaal één jaar en we sluiten de onderhandelingen af met loon. Eerlijk verdeeld en zonder uitsluitingen en discriminerende bepalingen. Loon is een onderdeel waar we mee afsluiten, omdat nog niet bekend is wat het ministerie uittrekt voor een loonsverhoging van de medewerkers uit het onderwijs.

De formele onderhandelingen zijn op 14, 22 en 28 maart; 11 en 19 april. Tussendoor zullen veel informele bijeenkomsten plaatsvinden.

Door: Nationale Onderwijsgids