Normal_wereldbol__globe__europa__kaart

Het College voor Toetsen en Examens heeft besloten dat een atlas vanaf 2020 voor havo en 2021 voor vwo niet langer als hulpmiddel bij het centraal examen is toegestaan. Reden zijn de te grote detailverschillen in de atlassen die tot nu toe toegestaan waren. Hierdoor zouden leerlingen in een ongelijke uitgangspositie komen als zij een examen aardrijkskunde afleggen. Dit meldt Examenblad.

Sinds december 2017 is er, naast de Grote Bosatlas, een nieuwe schoolatlas: Alcarta. Beide atlassen voldoen aan de door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gestelde eisen voor een atlas als hulpmiddel bij het centraal examen aardrijkskunde havo en vwo.
 
Het CvTE heeft in de afgelopen maanden onderzocht of het mogelijk is om een centraal examen af te nemen waarbij één groep leerlingen de Grote Bosatlas gebruikt en een andere groep Alcarta. De conclusie is dat dit niet mogelijk is. Doordat beide atlassen veel (detail)verschillen kennen, komen leerlingen in een ongelijke uitgangspositie als zij een examen aardrijkskunde afleggen.
 
Het CvTE heeft niet de mogelijkheid om één van beide atlassen uit te sluiten als hulpmiddel. Beide atlassen immers voldoen aan de gestelde eisen en als overheidsinstelling kan het CvTE niet één marktpartij uitsluiten. Dit betekent dat een atlas vanaf 2020 voor havo en 2021 voor vwo niet langer als hulpmiddel bij het centraal examen is toegestaan.
 
Een atlas blijft essentieel voor het onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo. Zonder atlas kan het examenprogramma aardrijkskunde niet worden onderwezen en getoetst. Toetsing van kaartvaardigheden blijft onderdeel uitmaken van het centraal examen aardrijkskunde. Het bronnenkatern bij het examen zal worden uitgebreid met – naar verwachting – kaarten uit beide atlassen.
 
Het CvTE en Cito zullen in de komende tijd meer informatie geven over de manier waarop in het CE havo in 2020 en vwo in 2021 kaarten worden afgebeeld en kaartvaardigheden worden getoetst.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids