'Alcarta' nieuwe editie van de jongste atlas van Nederland

ThiemeMeulenhoff heeft een nieuwe editie van Alcarta, de jongste atlas van Nederland, uitgebracht. Een atlas met nieuwe en geactualiseerde kaarten en – dat is uniek in het onderwijs – volledig geïntegreerd in het lesmateriaal voor aardrijkskunde en mens & maatschappij in het voortgezet onderwijs. Dit meldt ThiemeMeulenhoff.

De gedetailleerde kaarten in Alcarta raken veel actuele thema’s zoals gezondheidszorg, voedselvoorziening, verstedelijking, globalisering en klimaatverandering. Door hun opbouw en eigenschappen zorgen de kaarten voor een beter begrip van de wereld. In de nieuw verschenen editie van Alcarta is onder andere rekening gehouden met veranderingen zoals Brexit de nieuwe Unesco-werelderfgoederen en klimaatkaarten met actuele gegevens van het KNMI. Bovendien is de (online) atlas toegevoegd aan en geïntegreerd in de lesmethode voor aardrijkskunde (de Geo) en mens & maatschappij (Mundo) in het voortgezet onderwijs.

Online leeromgeving

Pieter Fock, portfoliomanager: “We zijn voortdurend in gesprek met docenten over ons lesmateriaal. De wens van docenten om de atlas toe te voegen aan de online leeromgeving, klonk als een logische keuze en hebben we direct uitgevoerd. Scholen die de methode gebruiken, hoeven daar niet extra voor te betalen.” Het gaat hier niet alleen om de toegang tot de atlas, maar ook om de toepassingsmogelijkheden: dat je bijvoorbeeld bij een opdracht met één klik uitkomt bij de juiste kaart. In het aardrijkskunde-onderwijs leiden kaarten mits goed ingezet in het leerproces, tot een visualisatie van de leerstof. Dit verhoogt het leerrendement, leerlingen krijgen hierdoor een completer wereldbeeld. Dat kaartgebruik goed kan werken, zie je veelvuldig terug in nieuwsberichtgeving. Steeds vaker maken media gebruik van kaarten en grafieken om informatie over te dragen.

Niet langer hulpmiddel bij centraal examen

Alcarta is niet alleen ontworpen volgens de behoeften van docenten, maar ook conform de eisen van het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Het CvTE besloot niet lang na het verschijnen van Alcarta fysieke atlassen niet langer toe te staan als hulpmiddel tijdens het centraal examen. Een vernieuwing waar niet iedereen even blij mee is. Examenkandidaten krijgen bij het examen aardrijkskunde een katern met kaarten, onder andere uit Alcarta.

Pieter Fock; “Van tevoren wisten wij niet dat het CvTE dit besluit ging nemen. Wel blijft de atlas noodzakelijk voor gedegen aardrijkskundeonderwijs. Met Alcarta wilden we graag een nieuwe (betaalbare) impuls geven aan de atlassenmarkt met een volwaardige atlas die helpt bij een goede voorbereiding op het examen. En ondanks het CvTE-besluit zijn we daar als we de reacties van docenten mogen geloven, goed in geslaagd.”

Verkrijgbaar

Alcarta is verkrijgbaar bij alle Nederlandse (school)boekhandels en online.

Door: Nationale Onderwijsgids
Beeld: ThiemeMeulenhoff