Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Het aantal scholen dat onderwijs geeft aan leerlingen van 10 tot 14 jaar, groeit komend schooljaar van 6 naar 12. Op dit soort scholen krijgen leerlingen tussen de 10 en 14 jaar les in een doorlopende leerlijn, zodat ze meer geleidelijk kunnen overstappen van de basisschool naar de middelbare school. Minister Slob heeft de aanvragen van de scholen om mee te doen aan een pilot woensdag goedgekeurd. Dit meldt Rijksoverheid.

De overgang van de basis- naar de middelbare school is voor leerlingen altijd een spannend moment. Ze komen in een nieuwe omgeving terecht en gaan van schooloudsten naar eersteklassers. Dat is niet voor alle leerlingen makkelijk. Soms zijn leerlingen nog niet toe aan de stap naar de middelbare school en hebben ze iets meer tijd nodig. Het komt ook voor dat leerlingen vanwege een taalachterstand of problemen thuis minder makkelijk kunnen aanhaken. Een tienerschool zou voor hen een oplossing kunnen zijn.


Uitbreiding tienerscholen

Tienerscholen zijn allemaal verschillend opgezet, maar zijn altijd een nauwe samenwerking tussen een basisschool en een middelbare school. Soms vinden alle lessen plaats op de middelbare school, maar het komt ook voor dat twee scholen één gebouw delen. Zowel leraren uit het primair als het voortgezet geven les op de tienerscholen. "Ik wil deze scholen graag de ruimte geven om te ontdekken wat het beste werkt voor de leerlingen", zegt minister Slob.


Pilot

Het staat scholen in Nederland vrij om samen een zogeheten 10-14-school te beginnen. De ervaring leert tot nog toe wel dat er veel komt kijken bij het opzetten van zo’n school. Zo moet er een gedegen plan liggen om het concept in de praktijk te brengen en moeten de leraren goed voorbereid worden op het geven van dit soort onderwijs.

Met de pilot houdt de minister in de gaten of de onderwijskwaliteit op de tienerscholen op niveau blijft. Ook worden de succesfactoren in kaart gebracht, evenals de problemen waar scholen tegenaan lopen. De tevredenheid van leerlingen, ouders en leraren wordt ook onderzocht. In 2020 komt het eindrapport van dit onderzoek beschikbaar.


Regeerakkoord

In het Regeerakkoord werd afgesproken dat 10-14-onderwijs meer ruimte zou gaan krijgen. Met de uitbreiding van de pilot geeft minister Slob hier nu ook gevolg aan. In Rotterdam, Dordrecht, Nijmegen/Groesbeek, Sneek, Emmeloord en Horst komen nieuwe 10-14-scholen. In Amsterdam, Gorinchem, Ridderkerk, Zwolle, Groningen en Zetten waren die er al.

De Nationale Onderwijsgids sprak in maart met onderwijsexpert Lenie van Lieverloo. Als kwartiermaker van de 10-14 leerlijn weet zij alles over de ontwikkeling van de tienerscholen in Nederland. Lees hier het interview.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids