Normal_slob__onderwijs__minister

Per 1 augustus 2018 mag een tweede lichting scholen instromen in de pilot 10-14 scholen. Dat schrijft onderwijsminister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Deze tienerscholen willen leerlingen een betere aansluiting en een geleidelijke overgang bieden door de talenten van leerlingen te stimuleren en meer maatwerk te geven.

Dit schooljaar 2017/2018 is een pilot gestart met zes 10–14 scholen. Dit kabinet wil initiatieven voor het starten van 10–14 scholen de ruimte geven. Daarom kan per 1 augustus 2018 een tweede lichting scholen instromen in de pilot en deelnemen aan het onderzoek, zo schrijft Slob. De aanmelding hiervoor staat open en er wordt voor 1 juli beslist welke scholen mee mogen doen. Wel waarschuwt Slob dat scholen die hiermee willen starten van tevoren goed moeten hebben nagedacht over het waarom en waartoe. De ervaring leert namelijk dat er veel komt kijken bij de inrichting van tienerscholen.
 
De tienerscholen zijn in het leven geroepen om de kloof tussen het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs te verkleinen. Kinderen van 10 tot 14 jaar volgen daar de laatste twee jaren van de basisschool en de eerste twee van het voortgezet onderwijs. Hierdoor krijgen zij meer tijd om zichzelf te ontwikkelen en een weloverwogen keuze te maken voor het schoolniveau wat bij hen past. Niet alle leerlingen zijn aan het einde van groep 8 hier al toe in staat. Daarnaast kan de tienerschool voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben in het onderwijs ook een goede oplossing zijn. Zij kunnen dan alvast kennismaken met lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.
 
Begin maart sprak de Nationale Onderwijsgids met senioradviseur en onderwijsexpert Lenie van Lieverloo van KPC Groep over de ontwikkelingen en toekomst van de tienerschool in Nederland. Lees het hier!
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids