Normal_rss_entry-140557

 Minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) sluit niet uit dat cijfers die leerlingen voor het centraal examen op het VMBO Maastricht hebben gehaald toch worden gehandhaafd. Slob benadrukt wel dat er per leerling moet worden gekeken wat er nog moet gebeuren om aan de eisen voor het diploma te voldoen. Ook wordt momenteel gekeken of de cijfers van de centrale examens "rechtmatig'' tot stand zijn gekomen. De minister hoopt woensdag meer duidelijkheid te kunnen geven.

Slob benadrukte dat hij geen "generieke uitspraken'' kan doen, omdat de tekortkomingen in de schoolexamens per leerling verschillen. "Het zal maatwerk moeten worden'', zei hij over de mogelijke oplossingen. Zijn inzet is "zo veel mogelijk voorkomen dat leerlingen het jaar over moeten doen''.

In de media klonken de afgelopen dagen ook oproepen om de leerlingen van de Zuid-Limburgse school toch hun diploma te geven, ondanks de tekortkomingen in hun schoolexamens. Dit is niet mogelijk, legde Slob uit.

Zo toetst het centraal examen Nederlands - een vak waar veel problemen zijn geconstateerd - de leesvaardigheid, en het schoolexamen schrijf- en luistervaardigheid. "Dat zijn verschillende dingen'', benadrukte de minister.

Door: ANP