Normal_koptelefoon__muziek__luisteren__jongeren_gehoor__oren__horen

Bijna één op de zeven kinderen tussen de 9 en 11 jaar van bevolkingsonderzoek Generation R lijdt aan gehoorschade door lawaai. Zij hebben ook vaker dan leeftijdsgenootjes last van harde geluiden of oorsuizen. Op jonge leeftijd kan gehoorschade kinderen belemmeren in hun ontwikkeling en dit kan dan bijvoorbeeld leiden tot minder goede prestaties op school. Dit meldt het Erasmus MC.

Van alle tienjarigen in de studie gebruikt 40 procent draagbare muziekspelers. De onderzoekers kunnen op basis van deze studie niet aantonen dat de kinderen gehoorschade hebben door gebruik van muziekspelers. Wel tonen zij aan dat kinderen die muziekspelers gebruiken een drie keer hoger risico hebben op gehoorschade door lawaai. 

Gehoorverlies is vaak onomkeerbaar, vroege gehoorschade kan zich blijven opstapelen. “Juist daarom is het zo belangrijk om te weten hoe het met het gehoor van jonge kinderen is gesteld en wat de relatie met het gebruik van muziekspelers is”, zegt onderzoeker Carlijn le Clercq. “Ruim 3.000 kinderen van bevolkingsonderzoek Generation R kregen een uitgebreide gehoortest. In totaal heeft veertien procent een vorm van lawaaischade. Dit kan zowel gehoorverlies in de hoge tonen zijn, als een dip in het audiogram. In totaal geeft ruim 11 procent van de kinderen zelf aan last te hebben van harde geluiden, vervorming van geluid of oorsuizen.”

KNO-arts en hoofdonderzoeker Marc van der Schroeff: “Dat lijken kleine percentages, maar eerlijk gezegd vind ik het schokkend dat we op deze jonge leeftijd al gehoorverlies zien die past bij lawaaibelasting en een relatie vinden met het gebruik van muziekspelers. Zeker omdat het hier gaat om tienjarigen. We gaan ervan uit dat de lawaaibelasting bij deze kinderen in de aankomende jaren zal toenemen, bijvoorbeeld door evenementen die zij gaan bezoeken. Dit kan leiden tot een opeenstapeling van schade met klachten van slechthorendheid, oorsuizen en dergelijke als gevolg, levenslang.”

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids