Normal_koptelefoon__muziek__luisteren__jongeren_gehoor__oren__horen
Het aantal jongeren met oorsuizen stijgt. Daarom wil Gezonde School hier de aandacht op vestigen, een oorsuis is blijvend en kan niet hersteld worden. Dit meldt Gezonde School.
Eerder bleek uit onderzoek dat 17,5 procent van de kinderen tussen 9 en 11 al kampt met een verminderd gehoor. Dit komt onder meer doordat kinderen steeds vaker hoofd- en oortelefoons gebruiken, niet alleen thuis maar ook tijdens de les. Op school komen kinderen daarnaast in aanraking met harde muziek tijdens schoolfeesten. Toch zegt 89,9 procent van de basisscholen geen beleid te hebben om gehoorschade te voorkomen en is 41 procent zelfs niet op de hoogte van het groeiende probleem. 
 
Het RIVM heeft in 2018 richtlijnen opgesteld voor het maximale geluidsniveau bij schoolfeesten. In de infographic 'Advies Maximale geluidsniveau bij schoolfeesten' worden de richtlijnen weergegeven met daarbij praktische tips vanuit VeiligheidNL. Want goed geluid is immers geen hard geluid! Gehoorschade is onderdeel van het thema Fysieke veiligheid van Gezonde School. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids