Normal_scriptieprijstinnitus2018

Stichting Hoormij, de belangenorganisatie voor iedereen met een gehooraandoening, roept hbo- of wo-studenten op om hun voltooide en goed beoordeelde masterscriptie over tinnitus, oorsuizen, in te sturen. De student met de beste scriptie ontvangt een geldbedrag van 2000 euro en een oorkonde. Dit is één van de manieren waarop Hoormij wetenschappelijk onderzoek naar tinnitus in Nederland stimuleert. Dit meldt Stichting Hoormij.

Stichting Hoormij moedigt studenten aan om onderzoek naar tinnitus te doen. Dat is hard nodig. Wereldwijd vindt er veel onderzoek plaats, voornamelijk op medisch (technisch) gebied.  Mensen met tinnitus kijken reikhalzend uit naar resultaten die leiden tot genezing. Het ziet er naar uit dat hier op korte termijn nog geen sprake van is. Tot die tijd zijn er behandelingen en therapieën waarbij patiënten leren omgaan met hun oorsuizen. Cognitieve gedragstherapie is in 2017 door het zorginstituut als werkzame therapie in het basispakket van de zorgverzekering opgenomen.
 

Studies naar beleving oorsuizen zijn schaars

Studies over de beleving van sociaalpsychologische- en maatschappelijke aspecten van tinnitus en ervaringen met diverse soorten hulpverlening, professionele- alternatieve en zelf-help, zijn echter schaars. Studentenonderzoek is één van de manieren die patiënten verder op weg kan helpen.
 

Scriptieprijs

Voor toekenning van de scriptieprijs komen scripties in aanmerking die zijn goedgekeurd door de begeleider van de betreffende onderwijsinstelling, gedurende twee afgelopen academisch jaren. De scripties moeten in de Nederlandse of Engelse taal zijn geschreven. Mail de scriptie ter attentie van de Jury Scriptieprijs via info@stichtinghoormij.nl. De inzendtermijn voor de eerste toekenning van de scriptieprijs eindigt op 31 december 2019. De bekendmaking en uitreiking van de prijs vindt plaats tijdens de ‘Week van het Oorsuizen’ in februari 2020.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids