Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Een onderzoeksconsortium onder leiding van hoogleraar Monique Volman (Universiteit van Amsterdam) en Judi Mesman (Universiteit Leiden) gaat onderzoek doen naar de kans(on)gelijkheid onder jongeren. Het onderzoeksprogramma krijgt 2,5 miljoen euro uit de Startimpuls Nationale Wetenschapsagenda. Dit meldt het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NWO).

Het themaprogramma 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd' gaat kijken naar de processen en mechanismen in de veranderende omgevingen waarin jongeren opgroeien die bijdragen aan kans(on)gelijkheid. Het gaat onder meer om factoren als de toenemende diversiteit in de klas, de opkomst van het schaduwonderwijs en de de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Het doel van het onderzoek is om uiteindelijk interventies uit te werken die de ontwikkelingskansen van jongeren verbeteren. Alle kinderen moeten de kans krijgen zich te ontwikkelen tot burgers die kunnen bijdragen aan de samenleving. Nog te vaak worden jongeren echter tegengehouden door ongelijkheid in uitgangspositie, kansen en effectiviteit van interventies en preventies. Het onderzoek moet daar verandering in brengen.

Lees meer over het onderzoek in de factsheet over het themaprogramma 'Gelijke kansen voor een diverse jeugd'

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids