Normal_copyright_stockfreeimages_school_les_klas_boeken

In het primair en voortgezet onderwijs wordt een deel van de vakken aangepast. Het platform Onderwijs32 wilde aanvankelijk meer vakken herzien, maar de Tweede Kamer heeft nu besloten dat zes schoolvakken gewijzigd mogen worden. Dat meldt Het Parool. 

De verandering wordt daarmee minder drastisch dan eerst voorzien werd. In overleg met het onderwijs wordt er de komende tijd gekeken naar de vakken Nederlands, rekenen en wiskunde, Engels, burgerschap, digitale vaardigheden en techniek. Pas eind volgend jaar wordt duidelijk of er ook echt iets veranderd wordt aan dit zestal vakken.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks bereikten samen een akkoord over de herziening van het vakkenpakket. Deze partijen uitten samen met de rest van de Tweede Kamer en het onderwijs kritiek op de toekomstplannen van Onderwijs2032. Die werden als te ingrijpend beschouwd.

Het ministerie van Onderwijs heeft het thema herziening breed uitgemeten. Daardoor ontstond er bij sommige leraren een angstbeeld, omdat zij bang waren hun vak te verliezen. Toch is er nooit sprake geweest van het afschaffen van vakken, al erkent het ministerie dat hier eerder duidelijkheid over gegeven had kunnen worden. Staatssecretaris Sander Dekker liet in een Kamerdebat weten dat leraren zich geen zorgen hoeven te maken over het afschaffen van vakken.

Dekker wil de zes genoemde vakken wijzigen, zodat kinderen ook over 15 jaar genoeg kennis en vaardigheden hebben op die gebieden. In het akkoord dat nu bereikt is, staat verder dat de overige vakken alleen aangepast kunnen worden als leraren daar zelf signalen voor geven. Eerder zijn die vakken dus niet aan verandering onderhevig.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids