Vmbo'ers vinden schoolvakken ieder jaar leuker, informatica blijft impopulair

Qompas deed onderzoek naar de motivatie, vakkenbelangstelling en schoolprestaties onder 17.000 vmbo-leerlingen. Uit het onderzoek komt naar voren dat jongens over het algemeen verzorging, drama, dans en Frans geen leuke vakken vinden. Veel meisjes vinden natuurkunde, rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis niet leuk. Dit meldt VOS/ABB.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat informatiekunde zowel onder jongens als meisjes impopulair is, terwijl zij wel lichamelijke opvoeding en tekenen erg leuk vinden. Verder komt er naar voren dat als vmbo’ers lang op school zitten, hun motivatie voor school, huiswerk en eigen toekomst verder afneemt. Het dieptepunt wordt bereikt in de derde klas, terwijl in de vierde klas de motivatie weer toeneemt. 

Schoolvakken

De schoolvakken vinden ze ieder jaar wel steeds leuker worden. Dat kan verklaard worden uit het feit dat ze in het derde jaar hun vakkenpakket gekozen hebben. Vakken die zij niet leuk vinden laten ze dan meestal vallen.

Cijfers

De hoogste cijfers halen vmbo’ers voor vakken als lichamelijke opvoeding en creatieve onderdelen. Meisjes halen met een 7,0 gemiddeld een hoger cijfer dan jongens met een 6,8. Jongens scoren alleen voor lichamelijke opvoeding en geschiedenis hoger dan meisjes. 

Door: Nationale Onderwijsgids