Logo_download__4_

Het voor vandaag geplande Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over het vervolg van Onderwijs2032 heeft geen doorgang gevonden. Enkele organisaties, zoals Leraren in Actie, de vakvereniging Levende Talen en Beter Onderwijs Nederland, hebben afgelopen week de politiek opgeroepen om het debat uit te stellen omdat volgens hen het draagvlak ontbrak. Dit meldt SLO.

Er komt eerst een hoorzitting waarin de Kamercommissie van de onderwijsorganisaties wil horen waar precies de bezwaren liggen. Pas daarna wordt verder gekeken. Het is hierdoor niet aannemelijk dat dit onderwerp nog aan de orde zal komen op een Algemeen Overleg voor de verkiezingen. Het is daarmee ook nog niet hoe precies het vervolg eruit zal zien van Onderwijs2032. 
 
Met de verdiepingsfase Onderwijs2032 werd een vervolg gegeven aan het in januari gepresenteerde advies ‘Ons Onderwijs 2032’. In eerste instantie was het plan om het curriculum verder uit te werken op basis van dit advies. Na kritiek op de minimale rol van docenten werd besloten een verdiepingsfase in te stellen waarin de leraar meer inspraak heeft.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids