Normal_onderwijs_docent_klas_school

Uit berekeningen van de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) blijkt dat er slechts driehonderd extra docenten zijn bijgekomen in het basis- en voortgezet onderwijs in 2014. In totaal zouden er drieduizend docenten aangetrokken worden en behouden blijven. Hiervoor was 150 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit meldt de Telegraaf.

De vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) maakte deze berekeningen op basis van personeelsgegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Hieruit blijkt dat in het voortgezet onderwijs weliswaar 549 banen extra gecreëerd zijn, maar dat in het basisonderwijs 240 banen verloren gingen door het dalende leerlingenaantal. In totaal komt dit neer op 309 extra leerkrachten. Volgens BON-bestuurslid Hans Duijvestijn heeft 45 procent van de 601 onderzochte scholen in het voortgezet onderwijs het geld niet aan extra docenten besteed. De overige 55 procent heeft dit wel gedaan.
 
De PO- en de VO-raad claimen dat er in totaal 4400 fte zijn bijgekomen of banen behouden konden blijven door de extra geldinjectie. Het gaat om 1800 fte in het voortgezet onderwijs en 2600 fte in het basisonderwijs. Duijvestijn hekelt deze claim door te zeggen dat de steekproeven die hiervoor genomen zijn te klein waren om de resultaten door te trekken naar de hele sector. Het ministerie van Onderwijs heeft dezelfde cijfers voor middelbare scholen, maar telt 1400 fte minder in het basisonderwijs.
 
Duijvestijn wil dat de lumpsum wordt teruggedraaid. De bestemming van het geld is op deze manier niet transparant. Duivestijn pleit daarom voor een scheiding in de financiering van docenten en in overig personeel en materiële kosten. BON heeft het rapport ‘Een bodemloze put’ hierover dinsdag overhandigd aan de vaste Kamercommissie Onderwijs.
 
© Nationale Onderwijsgids