Normal_homo_gay

(Novum) - De PvdA is bezorgd over de afwijzende houding van homoseksualiteit in conservatief-religieuze kring. Volgens Tweede Kamerlid Keklik Yücel moet er meer gedaan worden om de acceptatie van homo's te verbeteren bij moslims en strenggelovige protestanten. Een belangrijke taak ziet de partij hierin weggelegd voor scholen. Op initiatief van Yücel gaat de Tweede Kamer een hoorzitting houden over het onderwerp.

Yücel noemt het schokkend dat volgens onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau negen procent van de homoseksuele jongeren ooit overwogen heeft een einde aan zijn leven te maken. Bij heterojongeren is dat twee procent.

"Hieruit blijkt dat er veel meer aandacht moet komen voor hoe er met seksuele diversiteit wordt omgegaan binnen het onderwijs. Iedere jongere moet zich kunnen ontwikkelen in een klimaat van vrijheid en gelijkwaardigheid. We mogen ons er niet bij neerleggen dat hun geaardheid door onbegrip zoveel jongeren tot diepe wanhoop drijft."

© Nationale Onderwijsgids