Lhbti-leerlingen weer veilig op Gomarus Scholengemeenschap Gorinchem

Lhbti-leerlingen zouden zich op de reformatorische Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem weer veilig moeten voelen. Dat zegt de Onderwijsinspectie na een uitvoerig onderzoek. De school kwam vorig jaar in het nieuws nadat bleek dat de seksuele geaardheid van leerlingen en docenten niet werd geaccepteerd. Maar, de school heeft de ‘tekortkomingen’ hersteld. Dat meldt Rijnmond. 

Het bestuur van de school besteedt inmiddels specifiek aandacht aan groepen leerlingen die de school als mogelijk onveilig ervaren. Dan kunnen er maatregelen worden genomen om de veiligheid van die leerlingen ‘te borgen dan wel te bevorderen’. 

Homoseksuele contacten 

De ‘Notitie seksualiteit’ van de school is herzien. Uit die notitie bleek namelijk dat leraren van het Gomarus leerlingen én leraren moesten aangeven bij de schoolleiding als ze wisten dat zij homoseksuele contacten hadden. De leiding zou dan vervolgens proberen om de leraar of leerling tot inkeer te brengen. 

Seksuele diversiteit 

Deze notitie is vervangen door een visienota over seksuele diversiteit. “Het anti-pestbeleid is geactualiseerd. Daarnaast is het algehele veiligheidsbeleid herijkt en dit voldoet nu aan de wettelijke eisen en is voldoende gewaarborgd”, aldus de inspectie.

Seksuele identiteit 

Er is ook nog een Praktische handreiking ontwikkeld. Hierin staat hoe personeel om moet gaan met de groep leerlingen die vragen heeft over hun seksuele identiteit. Docenten mogen niet oordelen over individuele leerlingen, ze moeten met een open houding open vragen stellen. Ook mag vertrouwelijke informatie niet zomaar gedeeld worden met derden. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk