'Onderwerp seksuele diversiteit in de klas veelal gemeden door docenten'

Docenten zijn niet echt gemotiveerd om met studenten het gesprek aan te gaan over gevoelige onderwerpen zoals seksuele diversiteit. Dit blijkt uit een onderzoek van Movisie. Dat meldt MBO Today. 

Docenten vinden vooral dat het thema seksuele diversiteit bij de lessen Burgerschap thuishoort. Sommige docenten vinden het zelfs spannend om thema’s als seksualiteit in de klas aan de orde te stellen. Het komt ook voor dat docenten het gesprek niet aangaan omdat ze zelf hun bedenkingen hebben bij seksuele diversiteit en genderdiversiteit.

Sociale veiligheid 

Het rapport van Movisie bevat verschillende tips voor scholen en docenten om het onderwerp bespreekbaar te maken. Het is goed om het thema seksuele diversiteit te bespreken in het kader van sociale veiligheid. De school zelf doet er ook goed aan om een duidelijke sociale norm te stellen en deze ook zelf uit te dragen. Deze norm kan bijvoorbeeld zijn dat docenten verantwoordelijk zijn voor een sociaal veilig klimaat en daar is geen plaats voor uitsluiting. 

Reactie minister Dijkgraaf 

Het rapport is opgesteld in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Minister Dijkgraaf komt alleen nog niet meteen met een beleidsactie. Zijn reactie komt pas aan de orde in het ‘late voorjaar’ in de brief over de voortgang van het masterplan basisvaardigheden. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk