Normal_cito

Deze week zullen bijna 165.000 scholieren zich buigen over de eindtoets van Cito. Vanaf het komende schooljaar zal de eindtoets later in het schooljaar plaatsvinden, in april of mei. Het wetsvoorstel hiertoe werd in december aangenomen door de Eerste Kamer en een aantal zaken rondom de invoering van de toets ligt momenteel bij de Tweede Kamer. Dit meldt de PO-Raad. 

Het later afnemen van de toets kan gevolgen hebben voor regionale afspraken over de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs. Dit in verband met de centrale positionering van het schooladvies. De raad is hierover in gesprek met de VO-raad en wil hiervoor ook regionale bijeenkomsten gaan inzetten. 
 
De PO-Raad benadrukt dat op basis van de nieuwe wetgeving het schooladvies de basis moet zijn voor de toelating tot het voortgezet onderwijs. De Cito-score is hierbij slechts een hulpmiddel. 
 
© Nationale Onderwijsgids