De winnende scholieren (foto: Michael Brunek / Universiteit Utrecht)

Zes leerlingen hebben met de winst van de profielwerkstukkenwedstrijd van de Universiteit Utrecht een reis naar Hong Kong gewonnen. Dit werd bekend tijdens de eindmanifestatie in het Utrechtse Universiteitsmuseum. 

De drie winnende tweetallen komen voort uit een groep van dertig scholieren, afkomstig van tien verschillende middelbare scholen. Begin oktober dienden zij allen een onderzoeksvoorstel in en volgden zij twee masterclasses over 'Instituties,' het thema van de wedstrijd.

De vijftien leerlingen die de finale behaalden, zijn beoordeeld door een vierkoppige jury van professoren van de Universiteit Utrecht (UU):
 

Eerste prijs:
Kelly Schrama en Marenna van Wijk, 'The Dutch Collective Memory Regarding the History of Slavery' (Scala College, Alphen aan de Rijn)
 
Tweede prijs:
Nick ten Dam en Ivo Verhoef, 'Effecten van overheidsingrijpen op de melkmarkt' (St. Bonifatiuscollege, Utrecht)
 
Derde prijs:
Lola Verkuil en Zoe Ramakers, 'Patriotten tegen Orangisten – De publieke opinie van het Nederlandse volk tijdens de patriotse revolutie' (St. Bonifatiuscollege, Utrecht)
 
De profielwerkstukkenwedstrijd is een initiatief van Kenniscentrum Instituties van de Open Samenleving (IOS) en het Scholennetwerk van de UU. Het dit jaar gekozen thema 'instituties' is een van de speerpunten van de universiteit. 
De wedstrijd heeft als doel getalenteerde leerlingen uit te dagen tot niet enkel het uitdiepen van het betreffende thema, maar tevens een profielwerkstuk van pre(academisch) niveau af te leveren. 
 
© Nationale Onderwijsgids