Normal_6266

ARNHEM (ANP) - Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge dagen de Wageningen Universiteit, de Nederlandse Staat en enkele andere instellingen voor de rechter. Zij eisen tekst en uitleg over de herkomst en de wetenschappelijke waarde van onderzoeksrapporten van de Wageningen Universiteit.

Voorstanders van het verbod op koosjer en halal slachten halen deze onderzoeken steeds aan. De Tweede Kamer stemt binnenkort over zo’n verbod. Het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren schrijft voor dat dieren moeten worden bedwelmd, voordat zij geslacht worden. Dat maakt het slachtproces voor joden echter niet meer koosjer en voor islamieten niet halal.

De rapporten uit Wageningen concluderen dat 'bedwelmd’ slachten minder dierenleed veroorzaakt dan koosjer slachten. Volgens eisers zijn de conclusies echter suggestief en onjuist. Zij vinden het onduidelijk welke rechtspersonen welke banden hebben met de onderzoeksgroepen die de rapporten opstelden.

De eis in het kort geding, donderdag 23 juni, is opheldering daarover door de Wageningen Universiteit en de opdrachtgever, het ministerie van Landbouw (ELI). De andere gedaagde instellingen die volgens de eisers mogelijk opheldering kunnen geven zijn: ID-Lelystad, Stichting Van Hall Larenstein, de Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, zou Nederland het eerste Europese land zijn waar koosjer en halal slachten algeheel worden verboden.