Basisbeurs mogelijk een reden voor jongvolwassenen om vaker te verhuizen

Jongvolwassenen verhuizen weer meer, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mogelijk komt dat door de herinvoering van de basisbeurs sinds het studiejaar 2023/2024. Met zo'n 25.000 verhuizingen meer dan een jaar eerder verhuisde de groep tussen de 17 en 22 jaar in 2023 "duidelijk vaker", zegt het CBS.

In 2022 waren er ruim 156.000 verhuizingen door jongvolwassenen, een jaar later waren het er ruim 180.000. De afgelopen jaren daalde het aantal verhuizingen in deze leeftijdscategorie juist. Jongeren kunnen het zich nu mogelijk weer meer permitteren, doordat ze een hogere basisbeurs krijgen als ze het huis uit gaan.

Alleenstaanden onder de 40 jaar 

Het CBS ziet ook dat er vorig jaar "duidelijk meer" alleenstaanden onder de 40 jaar zijn verhuisd. Het gaat om een toename van 6 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Gezinnen met kinderen verhuisden minder vaak dan in 2022.

Vorig jaar gingen 1,73 miljoen Nederlanders naar een nieuw huis, 1,6 procent meer dan in 2022. Na 2017 zag het CBS "een dalende trend" in het aantal verhuizingen, maar nu lijkt dat "te stabiliseren".

Door: ANP