Waarom afgestudeerde internationale studenten hier blijven of vertrekken

Internationale studenten die na hun afstuderen in Nederland blijven wonen, waarderen vooral de kwaliteit van leven, carrièremogelijkheden en werk-privébalans. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Nuffic. Aan de andere kant vertrekken internationale studenten vanwege gebrek aan passend werk, de kosten van levensonderhoud en de krappe woningmarkt. Ook zegt 30 procent discriminatie te ervaren tijdens sollicitatiegesprekken of op de werkvloer. Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor onderwijsinstellingen en overheden om internationale studenten te behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat meldt Nuffic. 

Het onderzoek bestaat uit een survey en interviews met (afgestudeerde) internationale studenten en experts uit verschillende sectoren. De survey is ingevuld door 248 internationaal afgestudeerden die bleven (=blijvers), 182 afgestudeerden die vertrokken (=vertrekkers), en 250 huidige internationale studenten (studenten).

Kwaliteit van leven 

De meeste blijvers (84 procent) geven aan dat de kwaliteit van leven in Nederland hun besluit positief beïnvloedde. Ook de werk-privébalans wordt door 77 procent van de blijvers gewaardeerd. Blijvers van buiten de Economische Europese Ruimte (EER)1 vinden deze twee punten belangrijker dan EER-blijvers. De carrièremogelijkheden die Nederland biedt zijn verder (zeer) belangrijk voor 82 procent van de blijvers. Het hebben van een partner of relatie in Nederland wordt door 55 procent van de blijvers als (zeer) belangrijke factor gezien voor hun langere verblijf.

Geen woning of passend werk 

De vertrekkers geven aan dat het niet kunnen vinden van passend werk voor hen de grootste uitdaging was (51 procent). Meerdere afgestudeerde studenten vertrokken omdat ze geen woning konden vinden (37 procent). Een even groot deel (37 procent) van de vertrekkers zegt moeite te hebben met het financieren van hun leven in Nederland na hun studie. Problemen met verblijfsvergunningen wordt door 62 procent van de niet-EER-vertrekkers genoemd als een factor die (veel) invloed had op hun vertrek.

Blijvers hebben te maken met dezelfde uitdagingen als de afgestudeerden die vertrokken. Zo geven zij ook aan moeite te hebben met het vinden van huisvesting (60 procent) en passend werk (59 procent). Maar nog uitdagender vinden ze de Nederlandse taaleisen bij sollicitaties (69 procent). Een kleiner deel heeft te maken discriminatie op (30 procent) of buiten werk (24 procent). Blijvers van buiten de EER benoemen als belangrijke uitdaging dat ze door wet- en regelgeving maar bij een beperkt aantal bedrijven aan de slag kunnen.

Wat hielp bij het vinden van werk? 

De Nuffic-onderzoekers hebben de blijvers tevens gevraagd wat hen hielp bij het vinden van werk. Financiële ondersteuning tijdens de zoektocht naar passend werk wordt door blijvers het meest genoemd (73 procent). Daarnaast worden het hebben van een professioneel netwerk (72 procent) en Nederlands kunnen spreken (71 procent) genoemd als factoren die de zoektocht naar een baan vergemakkelijken. Bijna 7 van de 10 blijvers (65 procent) geven aan dat het opdoen van relevante werkervaring tijdens de studie, door middel van stages of deeltijdbanen, nuttig of zeer nuttig was bij hun zoektocht naar werk.

Onderzoeker Elli Thravalou: “Dit onderzoek toont het belang aan van carrière-evenementen en loopbaanbegeleiding, en inspanningen om internationale studenten te ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk en het leren van Nederlands.”

Door: Nationale Onderwijsgids