Tandheelkunde biedt wederom meeste zekerheid, Kunstgeschiedenis het minst

De coronamaatregelen hebben vele gevolgen voor aankomende studenten. Het afstandsonderwijs kan het studiesucces vertragen en de banenmarkt staat nu onder hoogspanning. Genoeg factoren om een studiekiezer onzeker te maken. Keuzegids geeft daarom een top 5 van de opleidingen die volgens de meest recente studiesuccescijfers en arbeidsmarktgegevens de meeste zekerheid bieden. De resultaten zijn gebaseerd op analyses uit de nieuwe Keuzegids universiteiten, die vandaag verschijnt. Dit meldt Keuzegids.

Afgelopen jaren zijn er allerlei maatregelen doorgevoerd om studiesucces en studiesnelheid in het hoger onderwijs te verhogen. Het bindend studieadvies is daar een van. Ook is er de regeling voor het halen van de bachelor in vier jaar en het halen van de master in twee jaar. Tevens werd de harde knip ingevoerd, waardoor een student pas met een master kan beginnen als de universitaire bacheloropleiding is afgerond. Daar komt bij dat het door het sociaal leenstelsel niet meer aantrekkelijk is activiteiten naast de studie te doen, omdat het daardoor wellicht langer duurt voordat het diploma wordt behaald. Nu er door corona bijna geen fysiek onderwijs is en vrijwel alle lessen online plaatsvinden, wordt de hoge druk op studiesucces en studiesnelheid nog verder versterkt. Zo gaf de Landelijke Studentenvakbond laatst in Het Parool aan dat het afstandsonderwijs bij studenten voor veel concentratie- en motivatieproblemen zorgt.
 

Houvast

Door de combinatie van online-onderwijs en een onzekere arbeidsmarkt, maatregelen als het bsa en het sociaal leenstelsel zullen aankomende studenten dit keer wellicht geneigd zijn meer waarde te hechten aan de mate van zekerheid die een studie biedt. Door corona is niet te voorspellen hoe de arbeidsmarkt er volgend jaar of de jaren daarna uit zal zien. Ook is er nog weinig bekend over de daadwerkelijke impact van thuis studeren op het studiesucces. De meeste houvast is daarom te vinden in de laatst bekende cijfers. In onderstaande tabellen is te zien welke vijf opleidingen het beste scoren op zekerheid. De score op zekerheid is gebaseerd op een combinatie van drie factoren: binnen vier jaar afstuderen, binnen anderhalf jaar een baan vinden en het krijgen van een vast contract. Daaronder staan de opleidingen waarbij de kansen hierop het minst zijn.
 

Opleidingen met meeste en minste zekerheid

De opleiding die de meeste zekerheid biedt is Tandheelkunde. De rest van de top 5 bestaat uit International business, Bedrijfskunde, Econometrie / Informatiekunde (op een gedeelde vierde plek) en Scheikunde & Scheikundige technologie. 
 
De opleiding die die de minste zekerheid biedt is Kunstgeschiedenis, gevolgd door Archeologie,  Internationaal & Europees recht, Filosofie en Politicologie.
 

Keuzegids universiteiten 2021

De nieuwe Keuzegids universiteiten verschijnt op donderdag 26 november. Daarin staan nieuwe studiesuccescijfers, nieuwe gegevens over de arbeidsmarkt en een overzicht van alle universitaire bachelors die in studiejaar 2021/2022 worden aangeboden. Bovendien is er dit jaar meer aandacht voor de inhoudelijke verschillen tussen de opleidingen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids