Nieuwe richtlijn over gebruik intellectueel eigendom door studenten

Onderzoek op universiteiten en universitair medisch centra (umc’s) moet ten goede komen aan de samenleving. Ondernemende studenten kunnen daarbij helpen en duidelijke richtlijnen maken studentondernemerschap makkelijker. Daarom hebben de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) en Dutch Students for Entrepreneurship (DutchSE) op woensdag 23 september een Addendum op het bestaande richtsnoer intellectueel eigendom gepresenteerd aan minister Ingrid van Engelshoven en VVD-Tweede Kamerlid Dennis Wiersma. Dit meldt de VSNU.

De universiteiten zijn in het najaar van 2019 begonnen met een aanvulling op het Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER). De aanleiding was een advies van de Knowledge Transfer Offices waaruit bleek dat studentondernemerschap verder gestimuleerd en ondersteund kon worden door duidelijke richtlijnen. Met dit Addendum verduidelijken de universiteiten de positie van studenten ten opzichte van intellectueel eigendom, voorbeelden hiervan zijn het octrooirecht, modelrecht en het auteursrecht. 
 
Het vergroten van ondernemerschap onder studenten past binnen de brede impactagenda van universiteiten, waarin continu wordt gekeken hoe de impact van de wetenschap vergroot kan worden. Daar hoort een duidelijk beleid bij voor intellectueel eigendom en mogelijkheden voor het gebruiken van ideeën en de vertaling naar de samenleving. Mirjam van Praag, voorzitter college van bestuur Vrije Universiteit Amsterdam en portefeuillehouder Impact en Ondernemerschap voor de VSNU: “Het addendum stimuleert ondernemerschap onder studenten. Heldere, eenduidige en eerlijke spelregels maken het spel immers aantrekkelijker. Dit geeft studenten de mogelijkheid hun ideeën verder te brengen en zo is de impact van wetenschap op de samenleving het grootst”.
 
Het Addendum zal de komende tijd ingevoerd worden op de universiteiten. Maartje Bakker van DutchSE: “Dit is een mooie eerste stap voor het creëren van duidelijkheid rondom de intellectuele eigendomspositie van studenten. Samen met de VSNU gaan wij nu aan de slag met een communicatietool zodat de informatie voor studenten rondom intellectueel eigendom nog toegankelijker is.” 
 
Vanuit de Tweede Kamer is deze ontwikkeling gesteund, onder andere door een motie van Dennis Wiersma (VVD) en Eppo Bruins (CU) waarin is opgeroepen snel met dit richtsnoer te komen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids