Logo_universiteit_maastricht

Om bij te dragen aan de technologische vernieuwing in de agrifood sector richt de Universiteit Maastricht op Brightlands Campus Greenport Venlo een nieuw kennisinstituut op: het Brightlands Future Farming Institute. Binnen deze kennisinstelling komen de triple helix krachten bij elkaar van de Universiteit Maastricht, provincie Limburg en regio Noord-Limburg, BASF Vegetable Seeds als potentiele private partner, en Brightlands Campus Greenport Venlo. De totale investering over tien jaar is ruim 40 miljoen euro. Dit meldt de universiteit. 

De agrifood sector is een van de sterkste bedrijfstakken van Nederland. Het belang van deze sector voor de economie en werkgelegenheid is zeer groot: de agrifood sector vertegenwoordigt ongeveer 10 procent van het Bruto Binnenlands Product en 10 procent van de Nederlandse werkgelegenheid. Daarnaast is het een sector die een grote bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van de economie: produceren met minder impact op natuur en milieu. Agrifood kan in de toekomst een grote rol spelen in het circulair maken van onze maatschappij en economie.

Verdeling van planten

Het nieuwe instituut gaat zich onder meer richten op het veredelen van planten zodat deze gezonden zijn voor mens en klimaat en milieuvriendelijker geteeld worden in een zeer innovatieve setting, de zogenaamde greenhouse en indoor farming engineering. Het instituut legt de verbinding tussen de primaire en veredelingssector enerzijds en voedings- en gezondheidsexpertise anderzijds. Zo vormt het instituut een onmisbare schakel in de keten van hoogwaardige plantenrassen via een uitgebalanceerde teelt en voedingsconcepten tot het bevorderen van de gezondste regio van Nederland.

Kassen voor Research & Development

Het instituut wordt gehuisvest op Brightlands Campus Greenport Venlo, in Brighthouse, dat medio 2021 gereed is. Noord-Limburg, waar de Venlo-kas is uitgevonden en waar de hele keten, van zaadje tot aan de consument, sterk vertegenwoordigd is, is de ideale regio om onderzoek en ontwikkeling te combineren. In 2021 zullen hier bovendien nieuwe Research & Development-kassen gebouwd worden, waarvan een deel ook voor het (MKB-)bedrijfsleven beschikbaar komt. 

Door: Nationale Onderwijsgids