Wierenga-Rengerink dissertatieprijs 2019 voor Arpi Karapetian

De Wierenga-Rengerink prijs voor de promovendus met de beste dissertatie in het jaar 2019 is toegekend aan mr. dr. Arpi Karapetian. Haar 502 pagina’s tellende proefschrift is getiteld Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad: Civielrechtelijke en strafrechtelijke normen voor bestuurders van noodlijdende ondernemingen. Tijdens de zomerceremonie ontvangt Karapetian een prijs van 7500 euro voor haar verdere academische ontwikkeling. Het bedrag is beschikbaar gesteld door RUG-alumni via het Ubbo Emmiusfonds (UEF). Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.

Geïntegreerd privaat- en strafrechtonderzoek wordt in Nederland en de rest van Europa zelden verricht. Het is de grote verdienste van Karapetian dat zij vanuit het perspectief van de onrechtmatige daad de voor een vennootschapsbestuurder geldende normen ten opzichte van schuldeisers inzichtelijk maakt. De verhouding van de bestuurder met de schuldeisers van de in financiële problemen verkerende vennootschap staat daarbij centraal. Dat maakt het onderzoek voor de rechtswetenschap tot een enorme aanwinst en voor de praktijk tot een heldere en bruikbare gids.
 

Spanningsveld

Bestuurders van ondernemingen in financiële moeilijkheden moeten bij het nemen van beslissingen rekening houden met veel belangen. De belangen van schuldeisers enerzijds en maatschappelijke belangen, zoals het behoud van ondernemingen en werkgelegenheid, anderzijds staan dan vaak op gespannen voet met elkaar. Arpi Karapetian behandelt verschillende gevaltypes en categorieën van gedragingen van de bestuurder. Vanuit strafrechtelijk perspectief besteedt ze aandacht aan de strafbepalingen van oplichting, flessentrekkerij, bankbreuk, verduistering en onttrekking aan pandrecht. Steeds staat daarbij eerst de strafrechtelijke norm centraal, waarna het civielrechtelijke kader wordt bestudeerd, voor zover dat verder strekt dan de strafrechtelijke aansprakelijkheid.
 

Wierenga-Rengerink dissertatieprijs 

De Wierenga-Rengerink prijs wordt sinds 2015 uitgereikt aan de promovendus die de beste RUG-dissertatie heeft geschreven. Op verzoek van de rector magnificus worden decanen van alle faculteiten uitgenodigd om met Cum Laude beoordeelde proefschriften te nomineren. De jury bestond uit de huidige rector magnificus Cisca Wijmenga en de oud-rectores Bleumink, Bosscher, Sterken en Zwarts.
 
Door: Nationale Onderwijsgids