Ymkje Anna de Vries van de RUG wint Gratamaprijs 2020

De Gratama Wetenschapsprijs 2020 is toegekend aan dr. Ymkje Anna de Vries, verbonden aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de RUG. Zij is opgeleid in de neuro-, klinische en psychosociale wetenschappen, aan drie Groningse faculteiten en aan de University of California. Voor haar onderzoek hanteert ze een vernieuwende benadering, waarin farmacologische bevindingen worden gekoppeld aan adolescentengedrag. Zij houdt zich bezig met depressies bij jongeren, en in het bijzonder met de effectiviteit van het toedienen van antidepressiva en de gevolgen daarvan. Dit meldt de Rijksuniversiteit Groningen.

Haar proefschrift laat zien dat de effectiviteit en veiligheid van farmacologische behandelingen van angst en depressie, de meest voorkomende psychiatrische stoornissen bij jongeren, worden overschat. Dat is het gevolg van onjuiste vooronderstellingen in bestaande publicaties. Volgens haar kunnen deze psychische stoornissen (en ook andere, die zich relatief laat in het leven openbaren) worden voorkomen door relatief milde, goed behandelbare problemen bij jongeren op te sporen.
 
Ymkje de Vries wil het prijzengeld van 25.000 euro inzetten om naar de Harvard Medical School in Boston te gaan. Daar wil ze laagdrempelige interventies bestuderen, die kunnen worden toegepast om studenten weerbaarder te maken voor stress. Deze kennis wil zij toepassen bij de RUG om studenten te monitoren op stressfactoren en zo nodig te interveniëren.
 

Gratamaprijs

De Gratamastichting heeft met ingang van 2011 een bedrag van 25.000 euro beschikbaar gesteld voor een jaarlijks toe te kennen ‘Gratama Wetenschapsprijs’ voor de Universiteiten van Leiden en Groningen. De prijs zal bij toerbeurt door Groningen en Leiden worden toegekend aan een jonge veelbelovende wetenschapper.
 
Door: Nationale Onderwijsgids