Nationale open science-samenwerking door

De Vereniging van Universiteiten in Nederland (VSNU), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Elsevier, het informatie- en data-analysebedrijf voor de (medische) wetenschap, zijn een nationale open science-samenwerking aangegaan. De overeenkomst omvat diensten voor het publiceren en lezen van wetenschappelijke content, evenals de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve open science-diensten voor het waarderen en verspreiden van kennis. De overeenkomst is geldig tot 31 december 2024. Dit meldt NWO.

VSNU, NFU, NWO en Elsevier gaan samenwerken op de volgende onderdelen:
 

Open access-diensten voor publiceren en lezen

Deze nationale overeenkomst omvat leesrechten voor de hoogwaardige, peer-reviewed content uit Elseviers uitgebreide tijdschriftenportfolio. De samenwerking ondersteunt de ambities van het consortium om 100 procent open access te kunnen publiceren. 95 procent van alle Nederlandse wetenschappelijke artikelen kan door deze overeenkomst per direct open access worden gemaakt. Elsevier commiteert zich bovendien als onderdeel van deze samenwerking aan een gang naar onmiddellijke open access-opties voor de resterende titels.
 

Open science-diensten voor onderzoeksinformatie en wetenschappelijke communicatie

Elsevier zal samen met haar Nederlandse wetenschapspartners in co-creatie nieuwe diensten ontwikkelen waarmee kennis beter gewaardeerd en verspreid kan worden. De partners zullen een aantal pilot-projecten uitvoeren waarmee de diensten optimaal worden toegespitst op de behoeften van Nederlandse wetenschappelijke instellingen. De pilots ondersteunen de gedeelde ambitie van bredere maatschappelijke interactie met wetenschap, en worden uitgevoerd op basis van de eerdergenoemde samenwerkingsprincipes.
 
Door: Nationale Onderwijsgids