TU Delft: Nederlanders voor beperkte versoepeling coronamaatregelen

Nederlanders vinden dat de coronamaatregelen beperkt moeten worden versoepeld, zodat het zorgsysteem niet zwaar overbelast wordt. Ze vinden ook dat maatregelen niet mogen leiden tot verdeeldheid: er is geen draagvlak voor het opheffen van beperkingen voor specifieke groepen. De kapper mag weer open, maar over het openstellen van de horeca maken Nederlanders zich zorgen. Dat blijkt uit het online onderzoek dat is uitgevoerd door TU Delft afgelopen week. 30.000 Nederlanders deden mee met het unieke keuze-experiment, dat hun afwegingen en voorkeuren voor versoepeling van coronamaatregelen in kaart bracht. Het onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van andere universiteiten en het RIVM. Beleidsmedewerkers van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het Ministerie van Financiën waren nauw betrokken. Dit meldt TU Delft.

Uit het onderzoek van Niek Mouter, Shannon Spruit, Anatol Itten en Jose Ignacio Hernandez van de faculteit Techniek, Bestuur en Management blijkt dat de meeste Nederlanders willen dat coronamaatregelen beperkt worden versoepeld. Er is weinig draagvlak voor vergaande versoepelingen die ervoor zorgen dat het zorgsysteem zwaar overbelast raakt.
 
Deelnemers aan de raadpleging adviseren het vaakst de optie: ‘Werknemers in contactberoepen (o.a. kapper) mogen weer werken’. Deze versoepeloptie is populair in verschillende klassen van de Nederlandse bevolking. De opties ‘Andere bedrijven dan horeca en contactberoepen gaan weer open’ en ‘Directe familieleden uit een ander huishouden hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren’ completeren de top drie. 
 

Alleen samen

Nederlanders vinden het verder belangrijk dat het versoepelen van coronamaatregelen leidt tot ‘eenheid’ en niet tot ‘verdeeldheid’. Men is bang dat de saamhorigheid onder Nederlanders en het draagvlak voor overheidsbeleid wegvalt wanneer het Kabinet ervoor kiest om beperkingen op te heffen voor een specifieke groep Nederlanders (bijv. het Noorden van Nederland, Nederlanders die immuun zijn voor covid-19, of jongeren tot 25). 
 
Nederlanders maken zich ook zorgen over het openstellen van de horeca. Zij zijn bijvoorbeeld bang dat overmatig alcoholgebruik ervoor zorgt dat Nederlanders zich niet aan andere coronamaatregelen zoals de 1,5 meter afstand houden.
 

De onderzoeksmethode

Het onderzoek, een zogenaamde Participatieve Waarde Evaluatie (PWE), zet deelnemers in een game-achtige setting op de stoel van het Kabinet. Zij zagen uit welke versoepelopties het Kabinet kon kiezen en kregen een overzicht van de positieve en negatieve effecten van deze maatregelen. Ook kregen deelnemers een beperking opgelegd. De druk op het zorgsysteem mocht door hun keuze niet meer dan 50 procent toenemen. Vervolgens werd er aan deelnemers gevraagd wat zij het Kabinet zouden adviseren. Doordat deelnemers niet alle versoepelopties konden kiezen moesten zij echt een afweging maken. Mouter: "Laat je bijvoorbeeld mensen in contactberoepen als kappers weer aan de slag gaan, dan is dat goed voor de economie, maar zal ook het aantal coronabesmettingen weer oplopen. Door zelf aan de knoppen te draaien, krijgen mensen inzicht in de negatieve en positieve gevolgen van verschillende maatregelen."
 
Op donderdag 7 mei, vanaf 10.00 uur, geven onderzoekers Niek Mouter, Shannon Spruit en Anatol Itten via een webinar speciaal voor journalisten toelichting op het onderzoek en de resultaten, en is er gelegenheid voor vragen. Vanaf dan zijn de resultaten voor iedereen toegankelijk op www.tudelft.nl/covidexit.  
 
Door: Nationale Onderwijsgids