TU Delft start online onderzoek naar voorkeuren exitscenario’s

Wat denkt de Nederlandse samenleving over versoepeling van coronamaatregelen? Onderzoekers van de TU Delft gaan de voorkeuren van ongeveer 10.000 Nederlanders voor het versoepelen van coronamaatregelen in kaart brengen. Vanaf 29 april kan iedereen zijn/haar voorkeuren kenbaar maken. Dit meldt TU Delft. 

De onderzoekers maken daarbij gebruik van geavanceerde methodes zoals de Participatieve Waarde Evaluatie, die meer gestructureerde, meer gedetailleerde, en betrouwbaardere informatie geeft, dan gewone opiniepeilingen. De evaluatie wordt opgezet in samenwerking met het RIVM, de Ministeries van VWS en Financiën, en wetenschappers van het Strategies versus corona platform. Op donderdag 7 mei verwachten de onderzoekers de eerste resultaten bekend te kunnen maken. 
 

Nuttig en zinvol? 

De effectiviteit van de coronamaatregelen zijn sterk afhankelijk van het gedrag Nederlanders. Dit gedrag is weer afhankelijk van de mate waarin Nederlanders de genomen maatregelen als nuttig en zinvol ervaren. Er is daarom behoefte aan meer informatie over voorkeuren van de samenleving om beslissingen over het afbouwen van de coronamaatregelen te onderbouwen. Onder welke voorwaarden vinden Nederlanders het acceptabel om bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingstehuizen of de horeca te heropenen? En kunnen wij hierin bepaalde segmenten van de samenleving onderscheiden, bijvoorbeeld leeftijd, positie in de arbeidsmarkt of gezinssituatie? Om deze vragen te beantwoorden en zo het RIVM en de politiek van gestructureerde, gedetailleerde en betrouwbare informatie te voorzien voeren onderzoekers van de TU Delft deze PWE uit.
 

Keuzemogelijkheden

De overheid heeft verschillende mogelijkheden om de coronamaatregelen te versoepelen. Deelnemers krijgen deze mogelijkheden te zien, inclusief de voor- en nadelen. Eerst zullen zij beantwoorden welke maatregelen moeten worden versoepeld, daarna kunnen deelnemers hun keuzes motiveren. Ook kunnen deelnemers nog ideeën inbrengen voor eventuele andere maatregelen voor versoepeling. 
 

Voorkeuren laten zien

De overheid kan de uitkomsten van de PWE gebruiken voor het doordenken van scenario’s om de coronamaatregelen te versoepelen en voor communicatie over het afbouwen van maatregelen. Doordat de resultaten niet alleen de voorkeuren van Nederlanders laat zien, maar ook de motivaties van deze voorkeuren en verschillen tussen groepen Nederlanders, kunnen keuzes worden gebaseerd op gedetailleerde informatie.
 
Meer informatie is te vinden op www.tudelft.nl/covidexit.
 
Door: Nationale Onderwijsgids