VU-studenten toch niet ingeloot voor geneeskunde door technische fout

De Faculteit der geneeskunde van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft woensdag de uitslag van de selectieprocedure 2020/2021 voor de opleiding geneeskunde bekend gemaakt via Studielink. Hierbij is een technische fout opgetreden waardoor studenten het bericht kregen ingeloot te zijn, terwijl dit niet het geval was. Dit meldt de VU.

Terwijl medewerkers diezelfde ochtend startten met het verzenden van de persoonlijke toelichting bij de uitslag, kwamen ze er achter dat er een technische fout was opgetreden. De rankingnummers tussen Studielink en de toelichting correspondeerden niet. Niet ingelote studenten ontvingen daardoor abusievelijk een link dat ze wel ingeloot waren. De verzending van de persoonlijke toelichting is hierop direct gestaakt. Eerst moet worden onderzocht wat en waar het is misgegaan.
 
Dit betekent dat een selectiekandidaat mogelijk in de toelichting een gunstig rankingnummer heeft ontvangen, maar in Studielink niet, of juist in Studielink een gunstige ranking had en in de toelichting niet. De ranking die in Studielink is opgenomen is leidend voor plaatsing bij de VU. Deze werkwijze is opgenomen in de regelgeving voor Selectie en Plaatsing 2020/2021.
 
De Faculteit der geneeskunde VU begrijpt dat er verwarring is ontstaan door deze werkwijze en biedt oprechte excuses aan gedupeerde kandidaten. De faculteit gaat onderzoeken wat de consequenties zijn van dit besluit voor deze kandidaten en gaat zijn best doen om mogelijke oplossingen te vinden. Via de mail worden kandidaten geïnformeerd over verdere ontwikkelingen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids