Maatregelen voor studenten in coronatijd: DUO biedt maatwerk (2)

Minister Van Engelshoven komt met verschillende maatregelen om het studenten makkelijker te maken om ondanks de coronacrisis door te studeren. De minister wijst daarbij op de financiële regelingen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) waarmee studenten hun lening tijdelijk zouden kunnen verhogen. Waar nodig biedt DUO maatwerk. Dit meldt Rijksoverheid.

Aandacht voor financiële problemen (oud-)studenten

Studenten kunnen ook in financiële problemen komen doordat hun inkomen van bijvoorbeeld een bijbaan nu wegvalt, terwijl kosten van bijvoorbeeld de huur doorlopen. DUO spant zich maximaal in om studenten te helpen en zal rekening houden met hun persoonlijke situatie. Studenten kunnen bij DUO gebruik maken van de leenmogelijkheden en hun lening verhogen. Zo nodig met terugwerkende kracht vanaf het begin van het collegejaar. Daarnaast kunnen studenten collegegeldkrediet aanvragen. Dit kunnen studenten zelf regelen via mijnDUO. Mocht dit nog onvoldoende zijn, dan kunnen studenten met DUO contact opnemen voor een maatwerkoplossing.
 

Studieschuld

Ook oud-studenten met een studieschuld kunnen problemen ondervinden bij hun terugbetalingen, doordat inkomsten nu weg gevallen zijn. Zij kunnen hun terugbetaling opschorten door hun aflossingsvrije periode in te zetten, wat voor maximaal 5 jaar gedurende de terugbetaalperiode mogelijk is. Als deze periode al is gebruikt of als de oud-student al een betalingsregeling heeft afgesloten, zal DUO coulant omgaan met de situatie en maatwerk toepassen.
 
Lees hier de andere maatregelen die minister Van Engelshoven doorvoert:
 
Door: Nationale Onderwijsgids