mission statement van UNIC: de Europese universiteit van postindustriële steden

Op 5 februari 2020 tekenden de rectoren van acht Europese universiteiten in Rotterdam de mission statement van UNIC: de Europese universiteit van postindustriële steden. De universiteiten van Rotterdam, Bilbao, Bochum, Cork, Istanbul, Liège, Oulu en Zagreb hebben een duidelijke gemeenschappelijke missie om mobiliteit en inclusiviteit in een superdiverse samenleving te stimuleren. Dit meldt Erasmus Universiteit Rotterdam.

De postindustriële steden in Europa hebben vaak te maken met dezelfde maatschappelijke uitdagingen, die voortkomen uit de transitie van een maak- naar een diensteneconomie. Bijvoorbeeld (jeugd)werkloosheid, de impact van nieuwe technologieën, de transitie naar duurzame energie en veranderende uitdagingen in de gezondheidszorg.
 

Superdiversiteit

Postindustriële Europese steden worden sterk gekenmerkt door socio-economische en socio-culturele superdiversiteit. Deze superdiversiteit maakt het noodzakelijk om vernieuwende, beter toegankelijke en inclusievere methodes voor onderzoek en onderwijs te ontwikkelen, waarbij rekening moet worden gehouden met de behoeften van diverse bevolkingen. Door kennis en expertise hierover in en op vergelijkbare (postindustriële) omgevingen en doelgroepen toe te passen, ontstaan er nieuwe aanpakken en methodes waarmee het Europese hoger onderwijs kan blijven aansluiten op de veranderende Europese bevolking.
 

Campus, academy and labs

Het UNIC-voorstel, dat onder leiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam in nauwe samenwerking met studenten van de verschillende universiteiten is ontwikkeld, is een langlopende alliantie met drie hoofdaspecten:
 
  1. Inter-University Campus: maak het voor studenten, ondersteunend personeel en wetenschappers mogelijk om naadloos tussen UNIC-universiteiten te bewegen om te studeren, trainen, onderwijzen, onderzoeken, werken of diensten te delen, ongeacht hun socio-economische of culturele achtergrond.
  2. Superdiversity Academy: universiteiten uitdagen om studenten en personeel met elke achtergrond te verwelkomen.
  3. CityLabs: ontmoetingsplekken voor het uitwisselen van kennis in en met steden.
 

Positieve maatschappelijke veranderingen op grotere schaal

Rutger Engels, rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, over het ondertekenen van de mission statement: “De Erasmus Universiteit Rotterdam is uniek in Nederland met haar superdiverse studentenpopulatie, met een relatief hoog percentage studenten van een niet-traditionele achtergrond. Dit is een reflectie van de transitie van Rotterdam als postindustriële stad. De andere UNIC-universiteiten delen deze kenmerken en de toewijding om onze onderwijsprogramma’s en mobiliteit onderling meer inclusief te maken." 
 
Het UNIC-voorstel wordt later deze maand ingediend bij het initiatief Europese Universiteiten van de Europese Commissie , dat is opgezet om de ambitie voor het creëren van een Europese onderwijsruimte te ondersteunen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids