Logo_universiteit_utrecht_logo_smal

De studentenaantallen aan universiteiten nemen massaal toe en er is steeds meer vraag naar online onderwijs. Deze twee trends zouden een bedreiging kunnen vormen voor diepgaand leren. Dit is leren waarbij studenten kritisch denken en onderlinge relaties leggen tussen wat ze al weten en nieuwe concepten. Het is de core business van universiteiten. Afgelopen donderdag promoveerde drs. Renée Filius (Hoofd Onderwijs UU) op de vraag hoe universiteiten diep leren kunnen blijven stimuleren. Dit meldt Utrecht University.

Filius onderzocht de vraag wat docenten kunnen doen om diepgaand leren te stimuleren in online onderwijs. Persoonlijk commitment en sociale cohesie blijken van groot belang te zijn. Vervolgens onderzocht Filius specifiek peer feedback, oftewel de feedback die studenten elkaar geven in het onderwijs. Onder bepaalde condities blijkt peer feedback zeer geschikt te zijn om diepgaand leren te stimuleren. Studenten trekken namelijk elkaars feedback meer in twijfel dan de feedback van een docent. Dit heeft tot gevolg dat studenten langer en dieper over de stof nadenken. Verder bleek het geven en ontvangen van peer feedback even waardevol en helpt het wanneer studenten de gegeven feedback moeten beoordelen.  
 

Rol docent

Online onderwijs vraagt om een andere vorm van lesgeven, het is namelijk niet hetzelfde als een hoorcollege op video opnemen. Ook vindt de reactietijd veelal asynchroon plaats: de tijd waartussen de één iets zegt en de ander daar op reageert. Wanneer het aantal studenten toeneemt, zou de werkdruk van de docenten niet evenredig moeten toenemen. Dit zijn allemaal redenen voor het herzien van de onderwijsvormen. De rol van docent lijkt fundamenteel te veranderen: van ‘piloot’ naar ‘verkeersleider’. “Deze verandering maakt dat docenten zich meer dan voorheen kunnen focussen op het cursusontwerp en op hun verantwoordelijkheid voor de inhoud van het onderwijs”, legt Filius uit. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids